Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки

english

Последна новина

16.06.2016 г. Конференция “Иновативни клъстери за интелигентен растеж”

На 15 юни 2016 г. в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР гр. София се проведе Национална клъстерна конференция „Иновативни Клъстери за интелигентен растеж“, организирана от Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). Конференцията бе открита с приветствено слово от името на Заместник-министъра на икономиката г-н Любен…

Виж повече