Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки

english

Какво предстои

29.09.2015 г. Провеждане на семинар 29.09.2015 г.

Проведени събития По време на проведената информационна кампания за заинтересовани лица в сферата на защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшификации на търговски марки и производители и търговци на продукти с риск от злонамерена подмяна бе представен Клъстер за защита на…

Виж повече