Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки

english

ЗА НАС

„Клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ (КЗИСПСФТМ) е регистрирано под юридическа форма на дружество с ограничена отговорност „Г Про Груп“ ООД в началото на 2013 г., но взаимодействието между фирмите съществува от няколко години.

Дружеството е имуществено и организационно обособен обект в стопанската дейност, чрез което съдружниците обединяват своите усилия за извършване на търговска дейност в областта на защитата на интелектуалната собственост и защитата на регистрирани търговски марки, както и обучение на кадри за тази дейност, провеждане на информационни кампании за запознаване на заинтересованите лица с рисковете от злонамерена подмяна на интелектуална собственост, търговски марки и продукти.

 

Основни продукти/ услуги:

Предметът на дейност на дружеството е повишаване на конкурентоспособността на членовете си, чрез насърчаване на инвестициите в технологии и умения. Извършва дейност в областта на превенцията от злоупотреба с търговски марки, в осъвременяване на технологиите за производство. Обучение на кадри от управленския и експертния персонал, развитие на услуги и разширяване на пазарния дял и позиции на членовете на сдружението, както и привличане на нови членове на клъстера. Защита на интелектуалната собственост, защита на търговски марки и продукти от тях, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Организацииите в клъстера обединяват своите усилия за да създават продукти, които да защитават интелектуалната собственост, търговските марки и продукти, както и да запознават, чрез провеждане на информационни кампании и обучителни семинари, заинтересованите страни, предимно производители и собственици на търговски марки с рисковете от подмяна на стоките им.

 

Клъстерни членове: 

 

„КРОЛ СИСТЕМ” ЕООД                      

„ЕКСЕЛ” ЕООД

„СЪНБРАЙТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ” ООД

„ЕКСЕЛ 2005” ЕООД

„ДИКСИ 3” ООД

„Н и Г КОНСУЛТ” ООД

„ДМН КОНСУЛТ” ООД

Календар със събития

март

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н